fbpx

Wezwanie

Wzywam Was Święci Świętych Aniołowie,
przez ludzką świętość pracy pozbawionych,
strzeżcie dziś pilnie Słodkiej Siostry Mojej,
bo słaba…

Wzywam Was święci moi poprzednicy,
coście zmiażdżyli oddech własnej woli,
okręgiem mocnym otoczcie ją dzisiaj,
bo naga…

Wzywam Cię Słodki Kwiecie Utajony,
któryś w Karmelu cierpienie ukochał.
W sen Jej korzenie swej miłości zapuść,
bo sama…

Wzywam Cię piękna Matko Ukojenia,
wierna Dziewico śladom mego Boga,
niech się zagoi we śnie opatrzona,
– jej rana…

Dotkniętej Trwogą,
Warszawa 24.08.2002