To się bardzo dobrze składa,
że różowe święta nam wypadły w dniu,
gdy już nie w Gaudium a Dolor się wpatruję.
Tu miłości źródło! Tu jej dopełnienie.
Zatrzymałem się przed finałem.
Braknie jeszcze piątego kroku.
Nie starczyło czasu… by skonał.
Jutro Gloria, a dziś różowe święta
i nie różowa pochwała rozpostartych ramion.
Tu miłości moc! Tu jej tajemnica.
Dana by odebrać, przyjąć i przekazać,
dlatego nam ją nakazują święte Słowa Księgi.

Kochać z pasją – to być darem, co się nigdy
z bycia darem nie wycofa.
I jak ziarno obumarłe w ziemi – skonać…

Niech Ci Pan Bóg błogosławi,
Moja Żono Najmilsza.


Mojej Magdzie
wtorek, 14.02.2006.
Warszawa