Tych spojrzeń szczególnych,
co twarz ukochaną onieśmieleniem okryją,
co wzruszą odczuciem, żeś piękna w mych oczach,
co znamię wybrania na sercu odcisną…
tych spojrzeń szczególnych chcę strzec.

Pięknej
Warszawa, 23.02.2003.