Do życia!
Do życia powołani i do miłości!
Wzbudzeni z zachwytu nad ofiarowaniem.
Do szczęścia!
Do szczęścia zaproszeni i do radości!
Przejęci z podziwu nad obdarowaniem.

Ku światłu!
Ku światłu skierowani i ku mądrości!
Wzruszeni poznaniem dotąd prawd nieznanych.
Ku prawdzie!
Ku prawdzie przeznaczeni i ku wolności!
Skupieni we wnętrzu spraw podejmowanych.

W nadziei!
W nadziei zaszczepieni oraz w ufności!
Stęsknieni szczerości spojrzeń, słów prostoty.
W hojności!
W hojności wyćwiczeni i w roztropności!
Złaknieni świętości, chrześcijańskiej cnoty.

Przemkowi Artemiukowi
z okazji święceń kapłańskich
Warszawa 27.05.2000.