Odważna i skryta – tak niepospolita.
Cicha, śmiała, pierwsza – bardziej dziewicza, lepsza.
Piękna, zmienna i zwiewna – przy tym stała i wierna.
Uboga i skromna – bogata, ogromna.
Cierpliwa, łagodna – życzliwa, pogodna.
Pełna mocnej wiary oraz łaskawości,
siebie samej nie szuka, nie lubi zazdrości.
Pysze się sprzeciwia – próżności pozbywa.
Mądra i rozważna – czasem niepoważna.
Cieszy się z wszystkiego – nie łka z byle czego.
Jest jak skała – mocna, jak jabłoń – owocna.
Czułości spragniona – czysta i spełniona.
Wzrostu stale głodna – gwałtowna i płodna…

Taką jest, tak się jawi,
taką zachwyt wzbudza, pociąga, ciekawi,
takiej też szukajcie, taką pielęgnujcie,
taką w sobie wzajem codzień rozniecajcie.

Ani i Grzesiowi Nisiobędzkim z okazji zaślubin.
Warszawa, 29.04.2000.