,,To nasz Bóg, to nasz Pan
chwałę oddajmy mu…”

Coraz ciszej, choć ciągle tak pięknie.
Jak świadomość, żeś moja
i Jego tym bardziej…
i że już Cię mu oddaję
– kolejny raz, gdy biel niewinności
wyprzedza żółty odblask słońca,
bez niepamięci, że czerwień
– jak miłość – je jednoczy.

Magdzie
Pielgrzymka do Częstochowy, 2002