W tym, co jednakie,
co niezmienne, co trwałe,
w tym, co jak śniegu płatki pierwsze
nagłe i niebywałe,
w tym, co szukania szuka,
do serca co puka i czekania czeka,
co widzi z daleka jaśniej
to co duże i nie mniej co małe,
w tym, co zmienne, co inne,
co najzmyślniej niestałe,
co pierwsze, co ostatnie,
co biedne, co dostatnie
i w czym jeszcze Cię kocham
któż zgadnie?


Mojej Magdzie
Warszawa, 14.02.2005.