dr Sylwester LASKOWSKI

Szkolenia biznesowe i menedżerskie

Zobacz najbliższe terminy szkoleń, które prowadzę
w ramach Ośrodka Szkolenia Instytutu Łączności – PIB:

Zobacz przykładowe nagrania ze szkoleń

NEGOCJACJE

Zobacz przykładowe nagrania ze szkoleń

ZARZĄDZANIE i EFEKTYWNOŚĆ