Dwie Siostry do uszu
miłosną pieśń mi przynoszą.

Że zdrowa i pełna łaski,
że szczególną obecnością
Ją Pan nasz dobry dotknął,
i że wolę Jego – jak Ona –
wypełniać nam trzeba
i uśmiech tam zanosić,
gdzie łzy często płyną.

Zdrowaś…
Tak jak Maryja…

Dwie siostry moje –
w miłości wybrana
i z miłości mi dana.

Magdzie i Ani
Pielgrzymka do Częstochowy 2002