Na własną modłę
i na własne szczęścia zagubienie
gubi człowiek modłów cel i godne imię.
Zwątpienie.
Tęsknota za dobrem i za szczęściem bez granic.
Zapomnieć się w miłości, a zapomnieć o miłości
to dobrze wymierzona niespełnienia tęsknot granica.

Nie nam, lecz Jego Imieniu
chwałą niech będzie spełnienie.


Agnieszce Z…
Imieninowo
Warszawa, 24.01.2004.