Ojcze Sprawiedliwy Mój, otocz syna chwałą!
Aby świat rozdarty mógł Twoje ujrzeć światło.
Objawiłem imię Twe tym, których mi dałeś.
Teraz w świat posyłam ich tak, jak mnie posłałeś.

Ojcze Święty, proszę byś ustrzegł ich od złego.
Aby oni, tak jak My stanowili jedno.
Aby radość mogli mieć w sobie w całej pełni.
Aby ze mną byli, gdy wszystko się wypełni.

Ojcze, Słowo Twoje jest prawdą życia wieczną.
Przyjmij tych, co dzięki nim we mnie wierzyć będą.
Przekazałem chwałę Twą tym, których mi dałeś,
By poznali, że ich jak mnie umiłowałeś.


Tekst do chorału – ,,Christus, der selig macht”
z Pasji według św. Jana – J. S. Bacha
Warszawa, 23.02.2005.