Z nosem przy szybie na światy spoglądam
– za moją dziewczyną wyglądam.
Serdecznym wejrzeniem jej postać maluję
i czuję, że światy jej wszystkie oddam.

Mojej Magdzie w dniu imienin
Warszawa, 29.05.2004.