Litania do Naszych Świętych

Pani Pięknej Miłości – Panią naszą bądź
Święty Józefie – od zła wszelkiego chroń
Królowo Dziewic – w czystości prowadź nas
Święta Teresko – rozbawiaj w każdy czas
Święty Augustynie – mądrości przymnóż nam
Święta Gertrudo – do szczęścia prowadź bram
Święty Franciszku – prostotę w serca wlej
Święta Faustyno – cierpliwość dla nas miej
Święty Josemaria – zahartuj niczym stal
Święta Jadwigo – próżność i pychę spal
Święty Ludwiku – gorliwość świętą wznieć
Święta Agnieszko – pokaż jak trudu chcieć
Święty Janie od Krzyża – zaparcie siebie daj
Święta Mario Magdaleno – wierność nam codzień maj
Święty Sylwestrze – pokaż jak zwykłym być
Wszyscy Święci Pańscy – uczcie o Niebie śnić.

Baranku Boży – spójrz, żeśmy chorzy
Ty gładzisz grzechy świata – przez długie lata
Zmiłuj się nad nami – bośmy słabi sami
I daj nam twórczy pokój – a zabierz ,,święty” spokój.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny
– umiłuj Się nami.

Mojej Magdzie
11.02.2003.