Stałość woli.
Ileż razy można sobie tę prawdę przypominać
i jakże często ta z głowy umyka.
Stałość woli.
W niej chcenie znajduje fundament
i oparcie w posuchach serca.
Serce to dobra miara miłości,
nie mojej jednak, a Twojej,
tak samo jak Twoje mą miłość z uwagą mierzy.
Lecz i miara może być krzywa
i wówczas niesłuszna ocena,
i dobro przechodzi mimo uwagi,
a rzeczy wzruszenie budzą.
Dlatego serce musi być większe niż miłość,
by pełnię dobra ujęło.

Zadziwiające są sposoby rozpychania serca.
Im więcej w nie wepchasz,
tym ono bardziej kuse,
a gdy zaczniesz mu czego odmawiać,
rośnie i dopiero zaczyna widzieć.
Lecz jak tu odmówić, bez stałości woli?

A Ta wciąż pogodna,
czuła i serdeczna,
jak słońce, co śnieg nam na wiosnę rozgania.

Mojej 45-miesięcznej Dziewczynie
Warszawa, 27.03.2006.