Myślę o dobrych sercach,
które wyrastają na gruncie duszy pokornej
i pełnej skruchy.
Nikt nie jest bez grzechu!

Myślę o sercach prawych,
które wsłuchane w szepty swych sumień
znajdują ścieżki najbardziej właściwe.
Jeszcze nie umiemy,
mamy prawo się mylić.

Myślę o sercach szerokich,
które nie gubiąc prawdy oddania
w wierności jednej twarzy
odnajdują oblicza wszystkich.
Jesteśmy tylko ludźmi.

Zamyślam się raz jeszcze
nad słów owych treścią,
że kto kocha prawdziwie
robić może, co zechce.

Jeszcze nie możemy.
Wiesz o tym, prawda?


Mojej Narzeczonej
Warszawa, 14.11.2003.