Skrytym myślom czas nadaje kształty jasne i przejrzyste.
Niewiadome w wiadomym miejsce swe znajduje
i pytań tych samych zadawać nie trzeba.
Nowego imienia szukam dla tych rzeczy,
których znaczenie już się przedawniło
i unieść nie umie treści w nich zawartych.
A treść rośnie w oczach,
jak syn.

Lecz nie pytam mniej.
I nie jestem pewniejszy tego, co niepewne.
Z jasnych kształtów wiadomego rodzi się nowe myśli skrycie
i inne imiona już rodzą pytania.

Czas nadaje przejrzystość rzeczom.
A syn rośnie w oczach,
jak treść.

Izabeli Kusiak
Warszawa, 16.03.2004.