Kompozycja: Sylwester Laskowski
Wykonanie: Sylwester Laskowski (gitara), Konrad Bukowian (wiolonczela)


OBRAZKI
1. Żniwa
2. Dziewczyna
3. Jarmark
4. Powrót
5. Zabawa


Utwór zarejestrowano w sali koncertowej Warszawskiej Akademii Muzycznej