fbpx

Prawa Młodości

„Młodość ma swe prawa”
– powiadają ludzie,
czasem zbyt pochopne wnioski wyciągając.

Bowiem jej uroda i niepowtarzalność
kryją się nie w troski wszelkiej pozbawieniu
lecz w zdolności szczególnej
do czynienia Miłości
celem swego życia.

A Ta Troskliwości siostrą jest najbliższą.

Obie z Prawdy zrodzone
– matki Wolności i Dobra.

A Prawdy odkrycie
to droga do szczęścia

lub wyrzutu sumienia,
który zagłuszony,
szczęścia nie przyniesie.

Czy zatem warto Prawdy poszukiwać?

Rzecz jasna!
Bez Niej nic nie ma sensu.

A i młodość nie byłaby niczym więcej,
jak tylko preludium do smutnego finału.

Agnieszce Stasieczek i Bogusi Strublewskiej
Ostrołęka 9.10.1998