Gosiu śliczna słuchaj teraz,
bo Ci wujek radę daje.

Myśleć będziesz pewnie nie raz,
że się życie smutnym staje,
kiedy oddać trzeba będzie,
coś lub kogoś nie na żarty.
Wtedy, proszę, miej na względzie
wniosek ten pamięci warty.

Mimo nieporozumienia
wokół owych słów znaczenia,
radość rodzi się z oddania
większa niźli z posiadania.

Więc się staraj najusilniej,
najgorliwiej i najpilniej,
serca swego strzec wolności,
a nie zbraknie Ci radości.


Gosi Gwoździe
Rekolekcje III stopień ONŻ
Częstochowa, 18.07.2002