Co nieznane – poznania przyzywa,
prawdy, co szczęście niesie – orędownika.
Bo tylko tak wyobrażeń i pragnień owoc
zmysłom realnie odczuć się pozwoli,
zasmakować słodyczy, co zachwyt roznieca.
Jednak smaku odcieni mnogość przeogromna…
I nie dla mnie słodycz jeślim cierpkość polubił,
nie dla Ciebie cierpkość jeśli słodycz Ci miła.
Lecz, czy cierpkość i słodycz, niczym jedną herbatę,
życie dobre swym smakiem mogą ubogacić?
Nie wiem jeszcze… nie wiem.
Ale wiem, że choć nie tyko Ty…
a nawet nie przede wszystkim…
to jednak szczególnie…
i że chciałbym mocniej…
bardziej mądrze
i bardziej owocnie.

Bogusi Strublewskiej
Warszawa 14.02.2001.