Me oczy swą śliną i prochem dziś przetrzyj.
Chcę patrzeć na ludzi jak Ty patrzysz na nich.
Gdzie dobro – chcę chwalić Cię w nim bez zazdrości,
gdzie słabość – zrozumieć tak, jak Ty rozumiesz.
Więc daj mi tę łaskę bym mógł się ukorzyć
przed pięknem i dobrem człowieka.

Mojej Magdzie
Warszawa, 5.03.2003.