O improwizacji na gitarze klasycznej

o-improwizacji-na-gitarze-klasycznej

O improwizacji na gitarze klasycznej

Sylwester Laskowski – Praca magisterska

Praca składała się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.Całość liczyła 311 stron.

Część teoretyczna pracy składa się z trzech rozdziałów:(1) Wokół definicji pojęcia improwizacji(2) Miejsce i rola improwizacji w historii muzyki Europy Zachodniej(3) Gitara klasyczna, a zagadnienie improwizacji.

Część praktyczną opublikowałem jako trzyczęściowy podręcznik Sztuka improwizacji na gitarze »

Aby pobrać pierwszą część pracy na temat improwizacjiwypełnij poniższy formularz.

Adres e-mail
Imię