Jak mówić, by młodzież słuchała? Odpowiedź jest prosta – zawsze i wszędzie – prawdziwie.

Prawdziwie, czyli w sposób szczery, odważny i wyczerpujący, bez zamierzonego pomijania czegokolwiek, co jest prawdą o ludzkiej płciowości, co jest prawdą o człowieku. Ale prawdziwie oznacza również z właściwie umiejscowionym punktem ciężkości, bez zniekształceń, czy to o charakterze swoistego zbanalizowania, poprzez odwoływanie się jedynie do fizyczności, czy też pseudo-uduchowienia, poprzez tejże fizyczności pomijanie. 


Pobież za darmo: 

Ów właściwie umiejscowiony punkt ciężkości pomiędzy fizyczną i duchową stroną ludzkiej płciowości jest kluczem do wyciągania właściwych wniosków.

Czy z tej prawdy o ludzkiej płciowości płynie wniosek o wartości zachowania czystości przedmałżeńskiej? Bez cienia wątpliwości twierdzę, że tak.

– Sylwester Laskowski