Różne wzorce męskości budzą w młodych mężczyznach zachwyt. Każdy z nich zasadza się na jakimś istotnym atrybucie męskości lub elemencie męskiej aktywności rozbudowanym do takiej miary, która sprawia, że nie można pozostać nań obojętnym.

I tak budzi zachwyt męska siła, zaradność, zdolność do oddziaływania na kobiety, zdolność analitycznego myślenia, odwaga, sukcesy zawodowe, zasobność portfela, czy też rodzaj wykonywanej pracy.

W zachwycie nad dojrzałym ojcostwem pojawiają się z reguły te same lub podobne wątki. Niezmiennie jednak zdaje się pojawiać jedno i to samo źródło zachwytu: ojcostwo zawsze zachwyca z bliska.

Patrząc z oddali, ojcostwo może nie wypadać wcale lepiej niż inne wzorce męskości. W ręcz przeciwnie: podsycane elementem tajemniczości, pewnej ekstrawagancji i swoistej niedostępności, te ostanie mogą wydawać się bardziej atrakcyjne, bardziej pociągające, w większym stopniu warte tego, by je realizować.

Ich czar jednakże z reguły pryska wówczas, gdy przyjrzymy się im uważniej z bliska. 


Pobież za darmo: 

Siła okazuje się wówczas jako maska słabości, albo brutalna forma górowania nad innymi.

Zaradność odsłania pokrętne zamiary i nielegalne sposoby ich realizacji.

Zdolność do oddziaływania na kobiety bywa zwykłym łajdactwem, a zdolność analitycznego myślenia źródłem pogardy wobec innych.

W odwadze ukazuje się brak odpowiedzialności, a pod sukcesami zawodowymi skrywają się intrygi i zaniedbane życie rodzinne.

Zasobność portfela bywa owocem skąpstwa i wykorzystywania innych, a rodzaj wykonywanej pracy owocem próżności lub lizusostwa.

Taki obraz męskości przestaje zachwycać.

Dojrzałe ojcostwo zaś zawsze zachwyca z bliska. Zachwyca bo jest udzielaniem się dobroci i wielkości tego, który jest ojcem.

Ojciec pragnie dawać życie, a więc dzieli się tym kim jest i tym co ma. Jego siła rodzi poczucie bezpieczeństwa, zaradność jest źródłem radości, zdolność do oddziaływania na kobiety źródłem ich trwałego piękna i szczęścia, a zdolność analitycznego myślenia wydobywa dobro z najbardziej zaplątanych sytuacji życia. W odwadze ojca tkwi źródło publicznego wsparcia, w sukcesach zawodowych pomyślność wielu ludzi. Jego wielkoduszność znajduje wsparcie w zasobności jego portfela, a rodzaj wykonywanej pracy jest owocem jego przemyślanego wyboru i autentycznego trudu oraz źródłem niegasnącej dumy w sercach dzieci.

Dojrzałe ojcostwo zawsze wytrzymuje próbę odległości. Wielkość ojca zachwyca i przyciąga, a gdy się do niej zbliżymy udziela się nam jego bogactwo.


Zapraszam do subskrypcji Newslettera!


– Sylwester Laskowski