Materiały dodatkowe znajdziesz w Gospodzie na tej stronie »


O czym mowa jest w tym nagraniu?

W nagraniu definiuję pojęcie improwizacji i wyjaśniam, czym różni się ona od kompozycji.

Przedstawiam dwa zasadnicze sposoby improwizowania: (1) improwizowanie na zadany temat oraz (2) improwizowanie swobodne.

Omawiam i ilustruję 7 elementów improwizacji (tożsame z siedmioma elementami dzieła muzycznego)

 1. Rytm
 2. Melodia
 3. Harmonia
 4. Dynamika
 5. Agogika
 6. Artykulacja
 7. Kolorystyka (barwa)

W nagraniu wyjaśniam też okoliczności napisania przeze mnie podręcznika „Sztuka improwizacji na gitarze”, dedykowanego – podobnie jak i ten pierwszy odcinek – moim profesorom z czasów formalnej edukacji gitarowej:

 1. Bernardowi Ochenkowskiemu – Towarzystwo muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce
 2. Janusz Bączek – Państwowa Szkoła muzyczna II stopnia w Łomży
 3. Ryszard Bałauszko – Państwowa Szkoła muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 4. Marcin Zalewski – Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Uniwersytet Muzyczny)

Z serdecznymi pozdrowieniami! 🙂
– Sylwester Laskowski